สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย

อัตราต่อปี:

จาก 18%

เงินเดือน:

 จาก 12000 บ.

อายุ:

20-60 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย สมัครง่ายอนุมัติไว

ในปี 2566 ธนาคารกรุงไทยได้ออกสินเชื่อมาเพื่อผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วน โดยสามารถกู้เงินได้ถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ที่สำคัญไม่ต้องมีคนค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเลย ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนเข้าธนาคาร ไม่ว่าอาชีพอิสระหรือพนักงานประจำก็สามารถกู้เงินได้ อีกทั้งทำให้ผู้กู้ได้รับความสะดวกสบาย สามารถกู้เงินได้ง่ายๆ นอกจากนี้ธนาคารยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยที่ได้ออกมารองรับการบริการแก่ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อของธนาคาร

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

รายละเอียดของสินเชื่อ: เป็นสินเชื่อสำหรับคนต้องการจะซื้อบ้าน,อาคารชุด, อาคารพาณิชย์หรือที่ดิน โดยสามารถเอามาเป็นหลักประกันได้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย หากคุณไม่มีบัญชีเงินเดือนเข้ากรุงไทยก็สามารถกู้ได้ อาจจะมีค่าธรรมเนียมต่างๆในการขอกู้เงิน เช่น ค่าอากรแสตมป์, ค่าสำรวจและประเมินหลักประกันของผู้กู้ เป็นต้น ซึ่งสินเชื่อบ้านจะแตกต่างจากสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย

วงเงินในการอนุมัติ: สามารถกู้เงินสูงสุด 100%  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย: ปีแรกจะเริ่มต้นที่ 0.90% ต่อปี หากคุณผิดนัดชำระหนี้จะมีค่าทวงถาม 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้

ระยะเวลาการผ่อนชำระ: สูงสุด 30 ปีแต่อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ซึ่งจะผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือนละเท่ากันทุกเดือนจบครบอายุสัญญา

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย

รายละเอียดของสินเชื่อ: เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้เงินด่วนทันใจซึ่งจะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้จะมีการกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สำหรับพนักงานประจำของบริษัทเอกชนเท่านั้น จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี รับเงินเดือนผ่านยังบัญชีธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ

วงเงินในการอนุมัติ: สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ผู้กู้ แต่จะไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: MRR + 7.00% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ: ให้ผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี ผู้กู้จะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยธนาคารจะทำการหักเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนของผู้กู้

สินเชื่อกรุงไทย super easy

รายละเอียดของสินเชื่อ: เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยแบบที่ไม่มีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน เป็นการชำระหนี้ที่มีให้กับสถาบันการเงินอื่นหรือจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคก็ได้

วงเงินในการอนุมัติ: ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ของผู้กู้ หรือ 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: สำหรับผู้มีรายได้ประจำจะอยู่ที่ 20% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบร้านค้ารายย่อยทั่วไป จะอยู่ที่ 22% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ: นานสูงสุด 12-60 เดือน

สรุปสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย

สินเชื่อแต่ละตัว ที่แนะนำมาสมัครง่าย เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งบางสินเชื่อไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันแต่สินเชื่อประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขอกู้ปฏิเสธการชำระเงิน และเมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยแล้วระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้ซึ่งคุณไม่ต้องไปธนาคารเลย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

อัตราต่อปี:

จาก 28%

เงินเดือน:

ถึง จาก 5000 บ.

อายุ:

18-55 ปี

ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

เงินเดือน:

ถึง จาก 8000 บ.

อายุ:

20-55 ปี

ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

จาก 36%

เงินเดือน:

ถึง จาก 5000 บ.

อายุ:

20-50 ปี

ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

จาก 14%

เงินเดือน:

ถึง จาก 12000 บ.

อายุ:

20-70 ปี

ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม