สินเชื่อส่วนบุคคล cimb

อัตราต่อปี:

จาก 18%

เงินเดือน:

 จาก 15000 บ.

อายุ:

20-65 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

สินเชื่อส่วนบุคคล cimb คืออะไรและมีกี่ประเภท

สินเชื่อส่วนบุคคลนั้น หากพูดกันให้เข้าใจกันแบบง่ายๆเลยก็คือ การกู้เงินจากธนาคารหรือจากสถาบันทางการเงินหรือเงินกู้ในระบบนั้นเอง โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะมีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยตามที่ทางธนาคารแต่ละที่เป็นผู้กำหนด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สามารถเรียกเก็บเกินความจริงจากที่ข้อกฎหมายของทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ได้

ดังนั้นเมื่อนึกถึงสินเชื่อ ทำให้เรามักนึกสภาพคล่องทางการเงินที่ขัดสนและขาดมือ ทำให้สินเชื่อยังคงเป็นทางออกที่ดีสำหรับใครหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นการหมุนเงินไม่ทันใช้ตามความต้องการ หรืออาจมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเข้ามาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ ดังนั้นวันนี้ทางเราจึงจะขอมานำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคล cimb หรืออีกชื่อที่เรียกกันว่า CIMB Thai ว่าทางธนาคารมีสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทไหนบ้าง และเหมาะกับการใช้จ่ายอย่างไรในชีวิตประจำวันหรือตามวัตถุประสงค์อย่างไร

ประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคล cimb

สินเชื่อส่วนบุคคล cimb ประกอบด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และสินเชื่อส่วนบุคคลแคชลิงค์ ซึ่งผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุ ฐานเงินเดือน จำนวนเงินที่ต้องการกู้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและระยะในการผ่อนชำระ โดยรายละเอียดของสินเชื่อส่วนบุคคล cimb แต่ละประเภทมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1) สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล cimb ที่สามารถใช้ในกรณีเอนกประสงค์ ที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับคุณได้ โดยจะมีวงเงินกู้ตั้ง 30,000 – 1,500,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยในการชำระคืนที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องมีเงินเดือนหรือรายได้ประจำ 15,000 บาทสำหรับกรณีเป็นพนักงานประจำ และ 30,000 บาทขึ้นไปสำหรับกรณีเป็นเจ้าของกิจการ

2) สินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล ExtraCash เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ให้แก่บุคคลธรรมดาในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) เพื่อเป็นวงเงินสำรองสำหรับใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล สามารถเบิกถอนวงเงินผ่าน สินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น CIMBTHAI Digital Banking ได้ โดยวงเงินนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 – 1,500,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 21-28% ต่อปี

3) สินเชื่อส่วนบุคคลแคชลิงค์

สินเชื่อบุคคลแคชลิงค์เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้มีบัญชีเงินฝากโดยเฉพาะกับทางธนาคาร โดยสามารถรับวงเงินกู้ต่อหลักประกันสูงสุดได้ถึง 100% ของบัญชีเงินฝาก ทำให้คุณมีวงเงินสินเชื่อสำรองไว้ใช้ได้ยามฉุกเฉิน

 

นอกจากสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB แล้ว ทางธนาคารซีไอเอ็มบียังมีสินเชื่อบ้าน CIMB ไว้ให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการจะมีบ้านแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่ สินเชื่อระยะสั้นซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการขอสินเชื่อใช้เวลาไม่กี่วันรู้ผล โดยตปกติใช้เวลาเพียง 7 วันทำการแต่หากนานกว่านั้นอาจติดขัดในเรื่องปัญหาของเอกสารเป็นต้น

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

อัตราต่อปี:

จาก 18%

เงินเดือน:

ถึง จาก 15000 บ.

อายุ:

20-70 ปี

ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

เงินเดือน:

ถึง จาก 5000 บ.

อายุ:

20-70 ปี

ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

จาก 15%

เงินเดือน:

ถึง จาก 10000 บ.

อายุ:

20-70 ปี

ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

จาก 36%

เงินเดือน:

ถึง จาก 7000 บ.

อายุ:

20-55 ปี

ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม